FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Aviso Legal1. Información legal e aceptación

As presentes disposicións regulan o uso de
www.femp.es (en adiante, o Sitio Web) que a Federación Española de Municipios e Provincias (en adiante, a FEMP) pon a disposición dos usuarios de internet.

A FEMP é unha asociación de entidades locais españolas, inscrita no Rexistro de Asociacións do Ministerio do Interior co nº 51385, co C.I.F. nº G 28 78 39 91 e con domicilio social na Calle C/ Nuncio 8, 28005 Madrid, España, Tfno.: 34 91 364 37 00, Fax: 34 91 365 54 82 e E-mail:
femp@femp.es

O acceso ao Sitio Web é gratuíto excepto no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións subministrada polo provedor de acceso contratado polos usuarios. Determinados servizos son exclusivos para os nosos asociados e o seu acceso atópase restrinxido.

O emprego do Sitio Web atribúe a condición de usuario do Sitio Web (en adiante, o Usuario) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. A prestación do servizo do Sitio Web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario estea conectado a el ou a algún dos servizos que se facilitan a través deste. Polo tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións na que se propoña empregar o Sitio Web, xa que este e as súas condicións de emprego recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

Algúns servizos do Sitio Web accesibles para os usuarios de internet poden estar sometidos a condicións particulares, regulamentos e instrucións que, no seu caso, substitúen, completan e/ou modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser aceptadas polo Usuario antes de iniciarse a prestación do servizo correspondente.

2. Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos do Sitio Web, entendendo por estes a título simplemente enunciativo os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte (en adiante, os Contidos), son propiedade intelectual da FEMP ou de terceiros, sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso do Sitio Web.

O presente aviso legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei española.