FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Avís Legal1. Informació legal i acceptació

Les disposicions presents regulen l’ús de
www.femp.es (en endavant, el Lloc Web) que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (en endavant, la FEMP) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La FEMP és una associació d’entitats locals espanyoles, inscrita en el Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el núm. 51385, amb C.I.F. núm. G 28 78 39 91 i amb domicili social al C/ Nuncio 8, 28005 Madrid, Espanya, Tel.: 34 91 364 37 00, Fax: 34 91 365 54 82 i E-mail:
femp@femp.es

L’accés al Lloc Web és gratuït llevat d’en allò relatiu al cost i la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Determinats serveis són exclusius per als nostres associats i el seu accés es troba restringit.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, l’Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en el que l’Usuari es trobi connectat ell o ella a algun dels serveis que a través d’aquest es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi fer servir el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Alguns serveis del Lloc Web accessibles per als usuaris d’Internet poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, si és procedent, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que haurien de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. Propietat intel•lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software (programari), links i altres continguts audiovisuals o sonors, com ara també el seu disseny gràfic i codis font (en endavant, els Continguts), són propietat intel•lectual de la FEMP o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte del Lloc Web.

El present avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.