FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Federacións TerritoriaisA FEMP mantén relacións de colaboración coas Federacións de Entidades Locais de ámbito rexional que así o desexen, asinando para ese efecto con cada unha delas un protocolo que especifique en cada caso, os termos e alcance da mesma.
 
Nestes momentos as Federacións coas que está vixente devandito protocolo son as seguintes:
 
- Federación Andaluza de Municipios e Provincias www.famp.es
 
- Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas e Provincias www.famcp.org
 
- Federación Asturiana de Concellos www.facc.info
 
- Federación de Entidades Locais das Illas Baleares www.felib.es
 
- Federación Canaria de Municipios www.fecam.es
 
- Federación de Municipios de Cantabria www.federaciondemunicipios.com
 
- Federación Rexional de Municipios e Provincias de Castela e León www.frmpcl.es
 
- Federación de Municipios e Provincias de Castela A Mancha www.fempclm.es
 
- Federación de Municipios de Cataluña www.fmc.cat
 
- Federación de Municipios e Provincias de Extremadura www.fempex.es
 
- Federación Galega de Municipios e Provincias www.fegamp.gal
 
- Federación de Municipios de Madrid www.fmmadrid.com
 
- Federación de Municipios da Rexión de Murcia www.fmrm.es
 
- Federación Navarra de Municipios e Concellos www.fnmc.es
 
- Federación Riojana de Municipios www.frmunicipios.org
 
- Federación Valenciana de Municipios e Provincias www.fvmp.es
 
A FEMP tamén mantén relacións coa Asociación de Municipios Vascos-EUDEL. www.eudel.net