FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Declaració de la FEMP en el Dia Internacional contra la Violència de Gènere


La FEMP insta tots els Governs Locals de Municipis, Diputacions provincials, cabildos i consells insulars a reforçar les accions que ja desenvolupen contra la violència de gènere. Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, ha fet pública una declaració en què demana continuar la tasca de sensibilització i prevenció i de suport a les víctimes ia promoure en la vida local models no sexistes i d'igualtat entre dones i homes.Davant la commemoració d'un nou 25 de novembre, la FEMP, una vegada més, manifesta la seva repulsa i denúncia davant la persistència d'una de les "evidències més virulentes de la discriminació per raó de gènere" i assenyala que l'eliminació d'aquest tipus de violència segueix sent un dels desafiaments més urgents de la nostra societat.
 
Per això, la FEMP, en nom de tots els governs locals, reitera la seva ferma decisió, tant d'intensificar les seves actuacions com de col · laborar amb totes les institucions públiques i agents socials en la recerca de solucions al maltractament masclista.
 
S'adjunta el text de la declaració.

Documents relacionats

Documents relacionats

Nota

(0.0Kb)