FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

La FEMP celebra la primera reunió de la Junta de Govern


La Junta de Govern de la FEMP ha celebrat la primera reunió ordinària després de la X Assemblea de la Federació del passat mes de setembre, en la qual s'han aprovat per unanimitat els nomenaments dels diferents òrgans rectors i institucionals, entre ells els presidents i vicepresidents de les Comissions de Treball i els representants de la FEMP a la Comissió Nacional d'Administració Local.


Després de la Junta de Govern, l'alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha destacat el clima de consens de la reunió i la unanimitat en les decisions adoptades; consens i unanimitat-ha assenyalat-que han de servir d'exemple per a totes les organitzacions que representen al municipalisme espanyol.
 
Comissions de treball
 
La FEMP comptarà en aquest mandat amb 25 Comissions de Treball-dos menys que en el mandat anterior-que seran les encarregades, entre altres tasques, de desenvolupar les resolucions aprovades en la X Assemblea i d'impulsar l'activitat de la Federació en cada un els àmbits sectorials que representen.
 
Un total de 625 càrrecs electes locals, entre ells alcaldes i regidors d'ajuntaments, a més de Presidents, Vicepresidents i altres representants de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars participaran en les tasques que tenen encomanades cadascun d'aquests grups de treball.
 
Renovació del conveni de Teleassistència Domiciliària
 
La Junta de Govern ha donat el vistiplau a la renovació del conveni de col · laboració amb l'IMSERSO que de continuïtat al servei de teleassistència domiciliària el 2012 que ja està en marxa en un gran nombre de municipis espanyols i del qual actualment es beneficien gairebé 250.000 usuaris , persones grans o amb discapacitat.
 
L'actual Programa de Teleassistència Domiciliària (TAD) és una iniciativa d'àmbit estatal, que es va posar en marxa el 1993, després de la signatura d'un conveni marc de col · laboració subscrit per la FEMP i l'IMSERSO. Aquest programa està implantat en 13 comunitats autònomes ia les ciutats de Ceuta i Melilla. En aquests moments estan vigents 50 convenis específics amb 238 entitats locals, entre ajuntaments, diputacions, consells insulars, cabildos i mancomunitats.
 
Aquest nou acord permetrà a les entitats locals adherides al conveni marc la subscripció de nous convenis de teleassistència domiciliària, amb caràcter excepcional i transitori i amb un període de vigència d'un any, i d'aquesta manera seguir prestant el servei d'assistència ininterrompuda als col · lectius de gent gran i persones amb discapacitat.
 
 
Convocatòria de la CNAL
 
El president de la FEMP també ha anunciat en la roda de premsa posterior la petició al nou Govern, una vegada que prengui possessió, que convoqui el Ple de la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL), per abordar les competències i el finançament de les entitats locals.
 
Juan Ignacio Zoido ha explicat que sol · licitaran al Govern l'obertura de negociacions per definir "d'una vegada per totes" el nou marc competencial i un finançament adequat. Aquesta negociació és necessària i urgent, segons va expressar, perquè la situació actual posa en risc l'estabilitat de les entitats locals i la prestació de serveis que porten a terme.
 
De la mateixa manera, ha recordat que la FEMP reiterarà al Govern la petició que adopti mesures extraordinàries i transitòries per resoldre els problemes urgents que suporten els ajuntaments, entre elles l'ajornament de 5 a 10 anys del termini per a la devolució de les liquidacions negatives de la participació local en els ingressos de l'Estat (PIE

Documents relacionats

Documents relacionats

Nota

(0.0Kb)

Nota

(0.0Kb)

Nota

(0.0Kb)

29/11/2011

> Anar a la videoteca