FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

A FEMP celebra a primeira reunión da súa Xunta de Goberno


A Xunta de Goberno da FEMP celebrou a primeira reunión ordinaria tras a X Asemblea da Federación do pasado mes de setembro, na que se aprobaron por unanimidade os nomeamentos dos distintos órganos reitores e institucionais, entre eles os presidentes e vicepresidentes das Comisións de Traballo e os representantes da FEMP na Comisión Nacional de Administración Local.Tras a Xunta de Goberno, o Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, destacou o clima de consenso da reunión e a unanimidade nas decisións adoptadas; consenso e unanimidade -sinalou- que deben servir de exemplo para todas as organizacións que representan o municipalismo español.

Comisións de traballo

A FEMP contará neste mandato con 25 Comisións de Traballo -dous menos que no mandato anterior- que serán as encargadas, entre outras tarefas, de desenvolver as resolucións aprobadas na X Asemblea e de impulsar a actividade da Federación en cada un dos ámbitos sectoriais que representan.

Un total de 625 cargos electos locais, entre eles Alcaldes e Concelleiros de Concellos, ademais de Presidentes, Vicepresidentes e outros representantes de Deputacións, Cabidos e Consellos Insulares participarán nas tarefas que teñen encomendadas cada un destes grupos de traballo.

Renovación do convenio de Teleasistencia Domiciliaria

A Xunta de Goberno deu o visto e prace á renovación do convenio de colaboración co IMSERSO que de continuidade ao servizo de teleasistencia domiciliaria en 2012 que xa está en marcha nun gran número de municipios españois e do que actualmente se benefician case 250.000 usuarios, persoas maiores ou con minusvalidez

O actual Programa de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) é unha iniciativa de ámbito estatal, que se puxo en marcha en 1993, tras a firma dun convenio marco de colaboración subscrito pola FEMP e o IMSERSO. Este programa está implantado en 13 Comunidades Autónomas e nas Cidades de Ceuta e Melilla. Nestes momentos están vixentes 50 convenios específicos con 238 Entidades Locais, entre Concellos, Deputacións, Consellos Insulares, Cabidos e Mancomunidades.

Este novo acordo permitirá ás Entidades Locais adheridas ao convenio marco a subscrición de novos convenios de tele asistencia domiciliaria, con carácter excepcional e transitorio e cun período de vixencia dun ano, e desta forma seguir prestando o servizo de asistencia ininterrompida aos colectivos de persoas maiores e persoas con minusvalidez.


Convocatoria da CNAL

O Presidente da FEMP tamén anunciou na rolda de prensa posterior a petición ao novo Goberno, unha vez que tome posesión, de que convoque o Pleno da Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), para abordar as competencias e o financiamento das Entidades Locais.

Juan Ignacio Zoido explicou que solicitarán ao Goberno a apertura de negociacións para definir "dunha vez por todas" o novo marco competencial e un financiamento axeitado. Esta negociación é necesaria e urxente, segundo expresou, porque a situación actual pon en risco a estabilidade das Entidades Locais e a prestación de servizos que levan a cabo.

Do mesmo modo, recordou que a FEMP reiterará ao Goberno a petición de que adopte medidas extraordinarias e transitorias para resolver os problemas urxentes que soportan os Concellos, entre elas o aprazamento de 5 a 10 anos do prazo para a devolución das liquidacións negativas da participación local nos ingresos do Estado (PÉ).

Documentos relacionados_gl

Documentos relacionados_gl

Nota

(0.0Kb)

Nota

(0.0Kb)

Nota

(0.0Kb)

29/11/2011

> Ir a la videoteca_x