FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Deportes e Ocio

A Área de Deportes e Ocio, ten como cometido principal o estudo, proposta e desenvolvemento de todo tipo de iniciativas encamiñadas a promover, difundir e potenciar as competencias locais nas devanditas materias.

Para iso, realizará calquera clase de actividades que contribúan a fomentar e estimular os valores e á práctica do deporte, do exercicio de hábitos saudables e dun emprego axeitado do ocio e o tempo libre por parte dos cidadáns, así como a implantación e mellora dos servizos, instalacións e equipamentos municipais necesarios para iso.
18/02/2010