FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Esports i Lleure

L’Àrea d’Esports i Lleure té com a missió principal l’estudi, proposta i desenvolupament de tot tipus d’iniciatives encaminades a promoure, difondre i potenciar les competències locals en aquestes matèries.

Per això, durà a terme qualsevol classe d’activitats que contribueixin a l’impuls i foment dels valors i de la pràctica de l’esport, de l’exercici d’hàbits saludables i d’una adequada utilització del lleure i el temps lliure per part dels ciutadans, com també a la implantació i millora dels serveis, instal•lacions i equipaments municipals necessaris a aquests efectes.
18/02/2010