FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Turismo

A Área de Turismo da FEMP ten por obxectivo a promoción e difusión dos destinos turísticos, o estudo e deseño de estratexias de produtos turísticos locais e a creación e posta en valor dos recursos turísticos locais baseándose na sensibilización e implicación da cidadanía e demais axentes socioeconómicos locais.

A Área de Turismo, a través da Comisión de Turismo, aspira a ser a ferramenta idónea para asesorar aos destinos turísticos locais no desenvolvemento de políticas locais que permitan satisfacer os niveis de calidade esixidos polos nosos clientes.

Ademais a Área representa o marco idóneo para todas aquelas actividades catalogadas como boas prácticas Turísticas e que, polo tanto, son referentes para outros destinos.