FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Turisme

L’Àrea de Turisme de la FEMP té per objecte la promoció i difusió de les destinacions turístiques, l’estudi i disseny d’estratègies de productes turístics locals, i la creació i posada en valor dels recursos turístics locals basant-se en la sensibilització i implicació de la ciutadania i altres agents socioeconòmics locals.

L’Àrea de Turisme, a través de la Comissió de Turisme, pretén ser l’eina idònia per assessorar les destinacions turístiques locals en el desenvolupament que permeten satisfer els nivells de qualitat exigits pels nostres clients.

A més, l’Àrea es constitueix com el marc idoni per a totes aquelles activitats catalogades com a bones practiques Turístiques i que per tant, són referents per a d’altres destinacions.