FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Sindicació RSS

  • Notícies
  • Esdeveniments
  • Ofertes de feina

Què es RSS?

RSS és un mètode per extreure i enviar notícies i informació. Permet la subscripció a un "RSS feed" (origen de dades RSS) mantenint actualitzades les darreres notícies i informacions enviades a un programa lector de RSS.

Lectors de RSS

Els lectors RSS alerten quan hi ha disponibles nous continguts des d'algun dels orígens de dades als quals s'està subscrit. Això estalvia temps, ja que evita haver de comprovar llocs múltiples regularment per esbrinar que no hi ha nova informació disponible o que la nova informació no és d'interès. Quan els lectors RSS informen de nous continguts es pot elegir si es vol visitar el lloc per obtenir més informació.
En general les instruccions bàsiques per fer una subscripció a un origen de dades RSS s'expliquen a continuació. Cada lector pot ser diferent. Per a opcions i instruccions específiques, veure la ajuda i documentació del lector RSS en concret.
1. Fer clic als enllaços RSS que es troben als llocs que ofereixen el servei de subscripció RSS.
2. Copiar l'adreça (URI) de l'origen de dadades de la barra d'adreces del navegador web (o d'on s'indiqui).
3. Enganxar l'adreça (URI) de l'origen de dades RSS on indiqui el programa lector de RSS elegit.
4. Acceptar per subscriure.