FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Red de Gobiernos Locales Biodiversidad

Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010

Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010

06/10/2009

>Anar a la fototeca

Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 2010



La Xarxa de Governs Locals +Biodiversitat 2010 és la Secció de la FEMP dedicada a la promoció de polítiques locals per a la conservació i ús sostenible de la biodiversitat i la conservació del patrimoni natural.

Aquesta Xarxa, que s’enforteix a través del Conveni de Col•laboració entre la FEMP i el Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí, des de la seva constitució al març de 2007, està encaminada a la promoció de polítiques locals per a la conservació i ús sostenible dels recursos naturals, la conservació del patrimoni natural i el foment del desenvolupament rural amb criteris de sostenibilitat.

Les Entitats Locals integrades a la Xarxa s’han de comprometre amb els objectius següents:

• Promoure estratègies, plans, programes i projectes d’ordenació del territori municipal que, basats en el desenvolupament sostenible del municipi, garanteixin la funcionalitat i dinàmica ecològica dels territoris naturals presents al seu municipi, possibilitant la recuperació dels sistemes danyats .
• Promoure estratègies, programes i projectes per conservar i incrementar la biodiversitat dels medis urbans.
• Educar i conscienciar la ciutadania de la importància de disposar d’un medi ambient adequat i amb un alt grau de diversitat biològica, com a elements essencials de la salut humana i la preservació del nostre patrimoni natural.


La Xarxa és presidida pel Sr. Felipe López, President de la Diputació Provincial de Jaén.

En aquest moment estan associades 202 Entitats Locals, que representen 20.678.735 habitants.

Enllaços relacionats

Enllaços relacionats