FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Política de Privacitat1. Protecció de dades personals

Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del Lloc Web seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable la FEMP.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els Usuaris. Així mateix, la FEMP cancel•larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst en la legislació en matèria de protecció de dades.

Prement el botó d’"enviar" del formulari corresponent, l’Usuari dóna el consentiment de forma expressa perquè les seves dades puguin ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

Als formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris per la qual cosa en cas que l’Usuari no faciliti les dades corresponents, la FEMP podrà a la seva sola discreció denegar el servei corresponent.

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés,  rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se a aquest efecte a l’adreça assenyalada a la clàusula 1 i indicant de forma visible el dret concret que s’exerceix.

La FEMP adopta els nivells de seguretat requerits pel Reglament de Mesures de Seguretat aprovat pel Reial Decret 994/1999 de 6 de juny. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

2. Comunicació d’activitats de caràcter il•lícit i inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines amb continguts o serveis que són il•lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb la FEMP indicant els extrems següents:

a) Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

b) Descripció dels fets que revelen el caràcter il•lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;

c) En el supòsit de violació de drets, com ara la propietat intel•lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si és procedent, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;

d) Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de la FEMP de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons allò disposat a la Llei 34/2002, de 12 d’octubre, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.