FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Aprobado o Plan Nacional de mellora da calidade do aire


O Goberno aprobou en Consello de Ministros o Plan Nacional de Mellora da Calidade do Aire, que implica a todas as Administracións Públicas e que inclúe 90 medidas para "promover cidades máis saudables". O texto contén algunhas das achegas realizadas pola FEMP.


O Plan, segundo o Goberno, fortalece a coordinación de diferentes políticas e medidas con outros plans sectoriais e, en especial, cos plans de calidade do aire que poidan adoptar as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais no marco das súas competencias.
O obxectivo é conseguir centros urbanos saudables a través da peatonalización e fomentar as alternativas de mobilidade e o uso racional do vehículo privado. Partindo do diagnóstico de situación actual, constatouse que o tráfico é o elemento clave para mellorar a calidade do aire, polo que en torno ao tráfico rodado articulan moitas delas.
Prioritariamente, o Plan establece unha serie de liñas de actuación tendentes a asegurar o cumprimento dos valores límite de PM10 (material particulado) e NO2 (dióxido de nitróxeno), e á redución simultanea de precursores de ozono, contaminantes sobre os que se observaron comportamentos similares en canto a fontes, dispersión e niveis en zonas ou aglomeracións.
Medidas de sensibilización
Para iso, proponse a adopción dunha serie de medidas nos principais sectores emisores e outras medidas de sensibilización para informar á cidadanía e que así formen parte das posibles solucións que cada un podemos adoptar. Trátase de lograr unha axeitada concienciación da cidadanía que leve consigo un cambio nos comportamentos habituais, especialmente nos relacionados coa mobilidade e a súa influencia sobre a saúde mediante a calidade do aire.

Entre estas medidas considérase as medidas de sensibilización e divulgación, con campañas e utilización de redes sociais, cara a unha mobilidade verde nas cidades (apoio á bicicleta, coches compartidos e uso do tren) e estratexias de redución de emisións en portos (movemento de maquinaria, acceso trens); aeroportos (renovación de aeronaves e vehículos de movemento de pasaxeiros); agricultura (rotación de cultivos, compost e biomasa) e industria (redución de emisións e control de riscos).
Tamén inclúe o desenvolvemento dun protocolo para a correcta recolocación das estacións de medición de partículas contaminantes e a implantación dun Sistema de Información, Vixilancia e Prevención da contaminación atmosférica que garanta os mecanismos de intercambio de información ante situacións de risco para a saúde. Para dispoñer dunha información ao instante sobre a situación, as autoridades competentes deberán dar a coñecer as informacións recompiladas por todos os sistemas locais.
Zonas urbanas de atmosfera protexida
Outras medidas son a creación de ferramentas para delimitar Zonas Urbanas de Atmosfera Protexida nas cidades con tráfico limitado en función dun novo sistema de etiquetaxe para automóbiles baseada no seu grao de emisión de contaminantes; a renovación do parque automobilístico favorecendo a adquisición de coches eléctricos ou híbridos e a limitación da velocidade máxima de circulación na periferia das cidades, segundo franxas horarias.
No ano 2013, á vista dos resultados alcanzados, procederase a revisar os obxectivos do Plan e a actualizar as medidas, incorporando aquelas que se consideran necesarias.