FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Transporte e Infraestruturas

A Área de Transporte e Infraestruturas da FEMP vinculada á Comisión de Traballo de Transporte e Infraestruturas, órgano político sectorial da Federación competente no ámbito da mobilidade sostible, a seguridade vial, o transporte público urbano colectivo e as infraestruturas, desenvolve a súa actuación co apoio de catro Grupos de Traballo Técnico integrados por responsables técnicos de Corporacións Locais.

Neste mandato da Administración Local, a Comisión vai desenvolver esencialmente tres actuacións transcendentais:

- Actualización da Ordenanza tipo da FEMP sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial do ano 2002.

- Elaboración dun estudo relativo ao transporte público urbano colectivo en España.

- Apoiar aos Gobernos Locais no desenvolvemento de Plans de Mobilidade Urbana Sostible e Plans de Seguridade Vial Urbana mediante convenios da FEMP coa Administración Xeral do Estado.