FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Ambiente

A Área do Ambiente ten como obxectivo principal dar pulo ás políticas de fomento e defensa da sostibilidade no ámbito local.
Para iso, dende esta Área traballarase en diferentes ámbitos, dando pulo ás Axendas 21 Locais, incentivando o uso de enerxías renovables; dando pulo ás medidas que fomenten a prevención de residuos, a súa reutilización, reciclaxe e valorización; fomentando políticas de utilización sostible da auga, apoiando o desenvolvemento de Plans de Mobilidade Sostibles, dando pulo ás medidas que contribúan ao recoñecemento do medio natural e dos espazos forestais, entre outros aspectos.