FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Integración e Cohesión Social

A Área de Integración e Cohesión Social ten como obxectivo principal a posta en común dos principios de actuación e os modelos de xestión en materia de inmigración das Entidades Locais.
O traballo desenvolvido no marco desta Área oriéntase a xerar espazos de reflexión e encontros que favorezan o intercambio de experiencias que faciliten a inclusión social, preveñan situacións de risco e promovan a convivencia cidadá no contorno local.