FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Osasun Publikoaren

Udalerri mailako Osasun Publikoaren alorrean eskumenak dituen Federazioko organo politiko sektoriala den Osasun Publikoko Lan Batzordearekin loturiko FEMP-ko Osasun Publiko Sailaren jarduketa, hogeita hamar Toki Korporazio baino gehiagotako arduradun teknikoek osatzen duten Osasun Publikoko Lan Talde Teknikoaren laguntzaz burutzen da.

Toki Administrazioaren agintaldi honetan, Batzordeak bi jarduketa nagusi burutuko ditu, batez ere:           
                                                   
- Udalerri mailako Osasun Publikoari buruzko Ordenantza Tipoa egitea, Osasun eta Kontsumo Ministerioak (MSC) Osasun Publikoari buruzko Lege Proiektua idazten duen aldi berean. 

- Buru osasunari buruzko udal jarduketa programa tipoa langabeziaren alorrean, buru gaixotasun arinei buruzko patologien prebentziorako eta kontrolerako, antsietatearekin, estresarekin eta auto-estimuaren hobekuntzarekin gertatzen den bezala.