FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

_area tematica: Kirol eta Aisia

Kirol eta Aisia Sailaren helburu nagusia, alor horietako tokiko eskumenak sustatzera, hedatzera eta indartzera bideraturiko mota guztietako ekimenak aztertzea, proposatzea eta garatzea da.

Horretarako, kirolaren balioak eta jarduketa bultzatzera eta indartzera, ohitura osasungarriak indarrean jartzera eta aisiaren eta denbora librearen erabilera egokira bideraturiko mota guztietako jarduerak jarriko ditu martxan, eta, horrez gain, baita horretarako beharrezkoak diren zerbitzuak, instalazioak eta ekipamenduak ezartzera eta hobetzera  bideraturikoak ere.