FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Transport i Infrastructures

L’Àrea de Transport i Infrastructures de la FEMP vinculada a la Comissió de Treball de Transport i Infrastructures, òrgan polític sectorial de la Federació competent en l’àmbit de la mobilitat sostenible, la seguretat viària, el transport públic urbà col•lectiu i les infrastructures, desenvolupa la seva actuació amb el suport de quatre Grups de Treball Tècnic integrats per responsables tècnics de Corporacions Locals.

En aquest mandat de l’Administració Local, la Comissió desenvoluparà essencialment tres actuacions transcendentals:

- Actualització de l’Ordenança tipus de la FEMP sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària de l’any 2002.

- Elaboració d’un estudi relatiu al transport públic urbà col•lectiu a Espanya.

- Donar suport als Governs Locals en la realització de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible i Plans de Seguretat Viària Urbana mitjançant convenis de la FEMP amb l’Administració General de l’Estat.