FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Patrimoni Històric i Cultural

L’Àrea de Patrimoni Històric i Cultural té com a objectiu principal contribuir a la preservació del patrimoni històric a les ciutats espanyoles, fomentant per això els vincles amb entitats relacionades amb el patrimoni tant a nivell nacional com internacional.

A fi de millorar la qualitat de les nostres ciutats i potenciar la seva economia, s’impulsarà el desenvolupament de projectes d’intervenció integral al casc històric i barris perifèrics, promovent al seu torn aquelles mesures que contribueixin a reduir el vandalisme i analitzant l’impacte del turisme als centres històrics.