FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Societat de la Informació i Noves Tecnologies

L’Àrea de Societat de la Informació i Noves Tecnologies té com a objectiu principal fomentar la utilització de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’Administració Local.

El treball que es desenvolupa en el marc d’aquesta Àrea s’orienta a promoure la implantació de Serveis Públics Electrònics i altres aplicacions informàtiques en l’Administració Local, tenint en compte l’especial problemàtica dels petits municipis.

Es tracta d’aprofitar les noves tecnologies per potenciar l’intercanvi d’informació entre les diferents administracions i facilitar la relació dels ciutadans amb l’Administració.