FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Àrea Temàtica: Cultura

L’Àrea de Cultura té com a objectiu principal la construcció d’eines útils per a la planificació cultural i l’avaluació de les polítiques culturals locals, com també la posada en comú de bones pràctiques en aquests àmbits, proposant, alhora, accions formatives i elaborant documents de referència amb la mateixa finalitat, dotant als gestors culturals locals de fòrums de trobada i intercanvi de coneixement.

El treball que es desenvolupa en el marc d’aquesta Àrea se centra en els eixos següents: contribuir al reconeixement institucional del paper fonamental dels governs locals en l’àmbit de la cultura, propiciant per a aquesta finalitat la més àmplia col•laboració i un diàleg constant amb les altres administracions; la proposta d’un Sistema d’indicadors per a l’avaluació de les polítiques culturals locals i la coordinació i cooperació de tots els observatoris i laboratoris culturals creats per governs locals al nostre país; contribuir a la qualificació i la formació contínua dels gestors culturals locals i prestació constant d’assistència a les Corporacions Locals en aquesta àrea; i establir programes de col•laboració cultural amb aquelles associacions i entitats culturals que puguin resultar d’interès per als governs locals